Dagsarkiv: 16 oktober, 2011

Anarki

Igår vid en diskussion om USAs ekonomi kom vi in att prata om vad som skulle kunna vara värsta scenario om den kollapsade totalt.

Min åsikt är att världskrig kan uppstå plus anarki.

Genast fick jag protester om anarki, eftersom de ansåg att jag hade fel betydelse av det ordet.

Jag anser att anarki betyder laglöshet, oordning och kaos.

Medans det å andra sidan finns en flumideologi att anarki är något bra för att man sätter sig upp mot myndigheter, men trots det finns det ordning och regelverk.

Idag är det anarki på 70-talet var det att stå så långt till vänster om vänstern.

Allt beroende på vilken sida om anarkin men står på helt enkelt.

Så här säger NE: ”anarki (grekiska anarchi´a av nekande an och archē´ ‘regering’), regeringslöshet, laglöshet, förvirring. Begreppet är ofta negativt laddat men kan också innebära en av anarkismen eftersträvad frihet från myndighetskontroll.”

och wikipedia: ”Anarki (av grekiska αναρχίαanarchía”), begrepp som används i två olika meningar:

  1. Ett tillstånd som innebär frånvaro av härskare eller statsmakt. Beteckningen används av anarkister i positiv bemärkelse om det ideala samhället.
  2. Förvirring och kaos i brist på lagar och/eller regering: en negativt laddad beteckning.

Ordet anarkiskt betecknades av Marx ett tillstånd av okontrollerat kaos, men noga åtskilt från ordet anarkistiskt som används inom anarkismen för det eftersträvade samhället utan regering, an archos. Motsatsen till en anarkist är språkligt sett en arkist eller etatist, det vill säga en anhängare av auktoritet, makt och egendom, vilket Ursula K. Le Guin påpekat.”

Det känns bra att veta att jag använde ordet på ett helt korrekt sätt

2 kommentarer

Under Dagens ord