Dagsarkiv: 21 oktober, 2011

Frikänd

Den läkare som har stått åtalad för att ha dödat den dödssjuke 3 månaders babyn är nu frikänd.

Det är skönt att rätten har kommit fram till att det är utom all rimlig tvivel att hon inte har gett babyn en dödande spruta.

Men… ska verkligen föräldrar som vill att deras dödssjuka barn ska lida ytterligare några dagar få göra på det här sättet?

Att polisanmäla läkaren och sjukhuset för att de vill ha svar på frågor.

Kan man inte ha samtal med personalen för att få svar på sina frågor, har det här lindrat deras sorg, att förstöra en annan människas liv?

Läs mer i Aftonbladet, Expressen, DN, SvD

Men än en gång väcker det här frågan om aktiv dödshjälp till dödssjuka människor. Det är helt okej att  hjälpa ett gammalt och sjukt djur att somna in, men det är inte okej att hjälpa människor.

Varför?

Vad är vi så rädda för? När livets slut ändå är nära, måste det vara skönt att få somna in utan smärtor, när det inte finns något mer här i livet att få, att vara bunden till en säng i ständiga smärtor, om man då vill välja bort livet, måste man få göra det. Det är barmhärtighet.

Detsamma gäller när barn föds som är bortom all hjälp, låt dessa små stackars varelser få somna in, istället för att förlänga lidandet med alla tillgängliga hjälpmedel.

Och jag är inte på något sätt för att hjälpa folk med ångest och /eller depression att dö, det är något helt annat, som oftast kan avhjälpas med terapi.

Läs mer om dödshjälp på wikipedia

Många organisationer, speciellt handikapporganisationer är rädda för att folk skulle tvingas till självmord. Självklart skulle det tänkesättet inte ens en gång få förekomma.

Min tanke är att när man är vid sina sinnes fulla bruk och myndig kan skriva ett slags testamente, typ som en organdonation, där man frånsäger sig möjligheten till upplivning och om man får såna skador så att man inte kan återgå till sitt gamla liv, eller till ett värdigt liv, ska möjligheten till assisterat självmord (aktiv dödshjälp) kunna fås. Eller när ett sjukdomsförlopp har gått så långt att det inte finns någon återvändo, ska jag som en vuxen och myndig person själv få välja när jag vill dö.

Det är aldrig någon annan som ska kunna ta det beslutet åt en.

Bra är ju också att man har pratat med sina anhöriga vad man vill och hur man känner så att de är väl införstådda med det.

Om man vill stödja arbetet med aktiv dödshjälp kan men bli medlem i RTVD – Rätten Till en Värdig Död

3 kommentarer

Under Hälsa & Skönhet

Vad är jämställdhet?

Tired and buzzy after full day at gender conference. It’s structured to really support detailed criticism and collaboration, similar to my Bello PhD study group. But still ‘gender equality’ is code for women’s equality. I keep thinking their goal is so much more achievable if they involve men. But clearly they haven’t heard men’s gender issues. A useful potential project perhaps…?

En vän till mig som är från Australien är på en Jämställdhetskonferens i Örebro

Ovan är hans reflektion (kopierat från Facebook) över den svenska feminismen och jämställdheten. Han tycker vi har glömt bort männen!! Och det tror jag männen också tycker.

1 kommentar

Under Politik