Dagsarkiv: 29 april, 2012

Dagens ord – Kollaboratör

Sitter och tittar på inspelat avsnitt av Falling skies och börjar prata om vad en som samaretar med fienden kallas – kollaboratör.

Så här skriver wikipedia; En kollaboratör är en person som samarbetar med en ockupationsmakt eller en annan mot det egna landet fientlig militärmakt.

Etymologi: Begreppet har spårats till 1871 då det användes under Napoleonkrigen avseende den ”smuggelhandeln” mellan Frankrike och England liksom om vissa fransmäns hjälp till monarkerna under deras flykt. Det franska begreppet collaborateur som då användes är i sin tur hämtat från det latinska collaboratus.

… och så här står det på ne.se; kollaboratö´r (fr. collaborateur, av lat. collabo´ro, av col-, se kon-, och labo´ro ‘arbeta’), samarbetsman. Termen har en klandrande innebörd och avser vanligen personer som vid krig eller ockupation samarbetat med fienden. I t.ex. Frankrike och Norge anställdes talrika processer mot dessa efter andra världskrigets slut.

1 kommentar

Under Dagens ord