Dagsarkiv: 21 januari, 2011

Dagens ord – regression

Nu när jag går på kurs så kommer det upp ord som inte är i mitt dagliga ordförråd.

Regression, på NE kunde man hitta tre förklaringar, men i vårt sammanhang var det den psykologiska termen som gällde

regression, strandförskjutning som innebär torrläggning av land och som orsakas av havsytesänkning och/eller landhöjning.

regression, inom psykologin återgång till ett tidigare utvecklingsstadium och ofta ett mer primitivt tillstånd.

regression, inom statistiken tendens hos ytterlighetsvärden att vid en följande mätning komma närmare medelvärdet.

3 kommentarer

Under Dagens ord